Κλινικές Μελέτες

Cureit ®

Vitamin C

Κατοχυρωμένη μέθοδος παρασκευής PNS

Cureit

FitNox

AcuJoint

Κατοχυρωμένες Φόρμουλες

Cureit ®

FitNox®

Acujoint®

Magnesium + Optinerve®

Curcumin C3 Complex®

17x

17x περισσότερο απορροφήσιμο το Liposomal Cureit ®
που χρησιμοποιεί η Medicore συγκριτικά με τη μη λιποσωμιακή κουρκουμίνη

7x

7x περισσότερο απορροφήσιμη η Liposomal Vitamin C που χρησιμοποιεί η Medicore συγκριτικά με τη μη λιποσωμιακή Vitamin C

Ανακαλύψτε το μέλλον στα συμπληρώματα διατροφής

Medicore | Λιποσωμιακά Συμπληρώματα Διατροφής

MEDICORE
Liposomal Technology Specialists